Quy định về bảo mật thông tin

  Cập nhật : 0000-00-00

  Lượt xem : 853

  Cỡ chữ :

  Mục đích thu thập thông tin cá nhân

  Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký 

  với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo 

  phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến 

  pháp luật của thông tin khai báo.  

  Sử dụng thông tin cá nhân

  Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn 

  tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này.  Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng 

  những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như: Gởi thư ngỏ, đơn 

  đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

  Chia sẻ thông tin cá nhân

  Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, 

  chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.

  Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án 

  nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến 

  hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ 

  chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

  Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật 

  sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà 

  chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước 

  pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các 

  thành viên khác.

  Truy xuất thông tin cá nhân

  Bất cứ thời điểm nào bạn cũng có thể truy cập và chỉnh sửa những thông tin cá nhân của 

  mình theo các links thích hợp mà chúng tôi cung cấp.

  Bảo mật thông tin cá nhân

  Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ 

  sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy 

  lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.

  Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn 

  và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn 

  nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.  

  Thay đổi về chính sách

  Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với các nhu cầu của 

  chúng tôi cũng như nhu cầu và sự phản hồi từ khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung 

  chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” bên trên. 

  Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng tại website của chúng tôi, không bao 

  gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn đọc và 

  tham khảo kỹ nội dung “Chính sách bảo mật” của từng website mà bạn đang truy cập.

  Các bài viết khác