GIÀN PHƠI HÒA PHÁT

 • Giàn phơi chống rung lắc Komatsu

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 6,450,000 VND

  Giá KM: 4,800,000 VND

  Đặt mua
 • BẢNG GIÁ GIÀN PHƠI HÒA PHÁT

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 4,600,000 VND

  Giá KM: 810,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 999B

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,450,000 VND

  Giá KM: 1,199,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh KS950

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,635,000 VND

  Giá KM: 1,249,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh MT01

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 4,500,000 VND

  Giá KM: 2,155,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh MT33

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,650,000 VND

  Giá KM: 1,099,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi sankaku S01

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,650,000 VND

  Giá KM: 1,829,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh KS950

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,635,000 VND

  Giá KM: 1,299,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi điều khiển từ xa hitech

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 13,830,000 VND

  Giá KM: 8,640,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri K-21

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,150,000 VND

  Giá KM: 1,480,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi kéo ngang GP- 02

  Kích thước: 2m

  Giá NY: 1,650,000 VND

  Giá KM: 789,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh 888B

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,650,000 VND

  Giá KM: 950,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh KG900

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,650,000 VND

  Giá KM: 1,650,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh GP 425

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,780,000 VND

  Giá KM: 1,450,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh GP625

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,530,000 VND

  Giá KM: 1,620,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh GP621

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,460,000 VND

  Giá KM: 1,630,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh GOLD 659

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,430,000 VND

  Giá KM: 1,419,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh GP125

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,250,000 VND

  Giá KM: 950,000 VND

  Đặt mua
 • GIÀN PHƠI THÔNG MINH HÒA PHÁT SERI 999B MODEL 2016

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,850,000 VND

  Giá KM: 1,199,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 898

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,350,000 VND

  Giá KM: 1,650,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi điều khiển PC7

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 9,800,000 VND

  Giá KM: 6,500,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 128A

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,450,000 VND

  Giá KM: 810,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 998

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,650,000 VND

  Giá KM: 1,050,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 688A

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,350,000 VND

  Giá KM: 900,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 999A

  Kích thước:

  Giá NY: 1,810,000 VND

  Giá KM: 1,359,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh Seri 999C

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 1,990,000 VND

  Giá KM: 1,388,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 3

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 18,250,000 VND

  Giá KM: 12,550,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 2

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 11,120,000 VND

  Giá KM: 7,900,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 1

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 8,900,000 VND

  Giá KM: 6,200,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi kéo GP 01

  Kích thước: 1.2m

  Giá NY: 1,650,000 VND

  Giá KM: 950,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi thông minh 668

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 2,600,000 VND

  Giá KM: 1,450,000 VND

  Đặt mua