Giàn phơi điều khiển

 • Giàn phơi điều khiển từ xa hitech

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 13,830,000 VND

  Giá KM: 8,640,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi điều khiển PC7

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 9,800,000 VND

  Giá KM: 6,500,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 3

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 18,250,000 VND

  Giá KM: 12,550,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 2

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 11,120,000 VND

  Giá KM: 7,900,000 VND

  Đặt mua
 • Giàn phơi DKTX 1

  Kích thước: 2.4m

  Giá NY: 8,900,000 VND

  Giá KM: 6,200,000 VND

  Đặt mua